GRENSBENADERING

Rijd zo dicht mogelijk langs de grens zonder deze te kruisen! Keren op de weg als onderdeel van de route mag uiteraard niet.

De zwarte lijn is de grens.

ZO WERKT HET:

  • Als u de grens links moet houden dan probeert u bij elke kruising linksaf te slaan. Lukt dat zonder dat u door de grens gaat? Dan neemt u die weg.
  • Bij de grens rechts houden dan slaat u natuurlijk steeds rechtsaf.
  • U mag niet keren op de weg als onderdeel van uw route.
  • Wel mag u een "lus" waarbij u via meerdere wegen keert. De route is dan een doorgaande route.
  • U rijdt enkel op wegen die op de kaart voorkomen.Via de roze lijn benadert u de grens zo dicht mogelijk.