FOTO RIT

Dit is een routeopdracht of routeomschrijving. U voert de foto opdachten in volgorde uit. Dit kan genummerd zijn of van boven naar beneden.

Hier een voorbeeld.

ZO WERKT HET:

 • U rijdt van foto naar foto.
 • Tussen twee foto opdrachten volgt u de doorgaande weg.
 • Er kunnen afstanden zijn weergegeven.
 • Elke foto situatie is in één oogopslag te zien vanuit de auto.
 • Lijkt een situatie niet? Rijdt dan door naar de volgende splitsing.

TIP:

Mocht u de weg zijn kwijt geraakt, rijdt dan terug naar de situatie waar u nog goed zat. Ga vervolgens nog één situatie verder terug. Hier heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt.

NIET ALLE WEGEN ZIJN WEERGEGEVEN:

 • Doodlopende wegen.
 • Eigen wegen.
 • Verboden toegang of beperkings wegen (bv uitgezonderd plaatselijk verkeer)
 • Zandpaden
 • Fietspaden

Soms staan deze wegen ter verduidelijking wel aangegeven.

VOOR- EN NADELEN:

 • Redelijk makkelijk om te volgen.
 • Extra aanwijzingen geven is mogelijk.
 • Klein foutje of inconsequentie verstoort de route.
 • Route valt in het water bij een wegopbreking of tijdelijke blokkade.
 • Niet elk landschap is geschikt voor een fotorit.
 • Kans op overlast voor overige verkeersdeelnemers.